søndag den 17. december 2017

Lad outsourcing blive et partnerskab


Lad outsourcing blive et partnerskab


Virksomheders IT-infrastruktur er et af nutidens vigtigste arbejdsredskaber, og den teknologiske udvikling har gjort det endnu vigtigere at forstå, hvordan man ud fra et forretningsmæssigt perspektiv administrerer og udnytter mulighederne med IT.
Service Partner kan hjælpe med at lægge en IT-strategi for din virksomhed og sikre, at din virksomhed altid træffer de korrekte beslutninger om IT-drift og -indkøb.

Hvis du indgår et partnerskab med Service Partner, kan du betragte os som din eksterne IT-afdeling. På den måde kan du holde fokus på din egen forretning og koncentrere dig om det, virksomheden er bedst til. 

Service Partner har stor erfaring med mange forskellige IT-løsninger, hvilket betyder, at vi er rigtig gode til at afdække fordele og ulemper samt muligheder for anvendelse af IT, som passer til din virksomhed.

Vi kan sikre, at virksomhedens IT efterlever gældende IT-sikkerhedsstandarder samt give løbende rådgivning om nye muligheder med IT, som kan være med til at optimere de eksisterende processer i din virksomhed.

Tag os med på råd – afdækning af behov


Vi deltager gerne med rådgivning i forbindelse med indkøb eller ibrugtagning af ny hard- og software, omlægning af processer, sammenlægning af afdelinger eller virksomheder m.m.
Kontakt os, hvis du overvejer ny teknologi eller nyt IT-system til virksomheden – også selvom det ikke er Service Partner, der skal står som leverandør på den endelige ordre.
I vores afdækning af virksomhedens IT-behov sigter vi mod at have en helt åben snak  om bl.a.:
 • hvordan dine forventninger og krav til IT kan indfries,
 • hvilken økonomisk betydning et optimalt IT har for virksomheden,
 • hvad IT kan betyde for kvaliteten af virksomhedens produktion,
 • hvilken IT der skal investeres i – hvis det er nødvendigt,
 • hvordan medarbejdertilfredsheden kan øges med et velfungerende IT,
 • hvordan medarbejderne bør uddannes for at øge kvaliteten og produktiviteten i virksomheden,
 • hvordan datasikkerheden og driften er i den valgte løsning.

Hvordan bruger du IT i hverdagen?

 • Hvordan er datasikkerheden og driften omkring din nuværende IT-løsning?
 • Hvilke forventninger og krav har du?
 • Har du brug for undervisning?
 • Er der brug for fast servicebesøg?


Fast tilknyttet IT-konsulent

Vi tildeler virksomheden én fast primær IT-konsulent, som har hovedansvaret for al IT-aktivitet i virksomheden. Det sikrer os bedst mulig nærvær og kendskab til din virksomhed. Samtidig sikrer vi, at resten af vores support-stab er bekendt med virksomhedens installationer og kan tage over, hvis den primære konsulent er forhindret.

Hvorfor have en IT-afdeling?

 • Skarpe kompetencer og ressourcer, der kan sikre virksomhedens IT-værktøjskasse.
 • Høj oppetid og sikker IT-drift året rundt.
 • Support - når behovet opstår.
 • Forebyggelse af IT-problemer i stedet for midlertidige løsninger.
 • IT-service til tiden, da IT-afdelingen ikke har ansvar for andre opgaver i virksomheden.
 • Skræddersyede IT-løsninger, der dækker virksomhedens behov.
 • Løbende orientering om nye produkter og teknologier, som med fordel kan benyttes i virksomheden.
 • Resten af medarbejderne kan holde fokus på virksomhedens kerneforretninger.

Lad Net Service Parter være din eksterne IT-afdeling

Tegn en serviceaftale med Service Partner og få en IT-afdeling.
En IT-serviceaftale med Service Partner er altid tilpasset virksomhedens ønsker, behov og fremtidsplaner. Lad os tage en dialog om, hvordan vi bedst kan hjælpe til en optimal udnyttelse af virksomhedens IT.

Alle virksomheder har brug for de rette ressourcer og kompetencer, men det kan være dyrt at udvide, hvis behovet ikke er stort nok, eller det svinger meget.

Service Partner har både ressourcerne og kompetencerne, og kan hjælpe din virksomhed, når det drejer sig om IT.

Service Partners konsulenter arbejder hver dag med installation, tilpasning, test, vedligeholdelse og HelpDesk support. Vi gennemfører IT-uddannelser og udveksler erfaringer med andre folk fra IT-branchen. Alt dette kan komme din virksomhed til gode.


Hosting

Service Partner har eget hosting-center fordelt på to fysiske lokationer med redundans på linier, firewalls, routere mm. - Dette giver en optimal sikkerhed for oppetid og service uden afbrydelser.
Servere og servermiljø overvåges og serviceres i forhold til serviceaftale (max 24/7)

Hosting kan tilpasses hver enkelt kunde, fx.:
Secure storrageBackup af fællesdrev – normalt 5 år (op til 10 år i tilfælde af krav).
Web hostingWebhotel, lagring af hjemmesider (Internetadgang).
Mail hostingE-mail hotel, lagring af e-mails (Internetadgang).
Blog hostingBlog hotel, lagring af blogs (Internetadgang).
Database-hostingMySQL cluster eller Microsoft SQL Server på virtual server.
Microsoft ExchangeDedikeret Exchange på viitual server.
Server hosting på virtual serverVirtual server via VMware, Xen eller Hyper-V.
Server hosting på fysisk serverDedikeret fysisk server i sikret servermiljø.
Server placeret i egen virksomhedLokal server med krypteret backup til Service Partners hosting-center.

Backup gemmes normalt efter følgende model:
DagInkrementel (7 dage)
UgeFuld (4 uger/mdr)
MånedFuld (3 mdr/kvartal)
KvartalFuld (4 kvartaler/år)
Årfuld (5 år)
Dvs. det er muligt at finde tilbage til et dokument, som blev gemt på netværksdrevet i fx. sidste uge eller sidste måned.

Tekniske produkter


Tekniske produkter


Service Partner har en lang række tekniske IT-produkter bl.a.:
Kontorsystemer
 • Microsoft løsning (Office, Office 365, SharePoint, Lync mm.).
 • CMS - Content Management System - Internet/Intranet med lister og dokument-biblioteker mm.
 • CRM - Customer Relationship Management – kunde- og leverandør kartotek.
 • ERP - Enterprise resource planning – værktøj til håndtering af ressourcer og funktionelle områder.
Mail service
 • Mail server og -klienter (IMAP, Outlook, mobiltelefon mm.).
 • Krypteret mail, spam- og virusfilter.
 • Mail service fra ekstern POP3.
 • White- og blacklistning.
 • Autosvar.
 • Mail alias. og -forwarding
Fil service
 • Lokal server (NAS) med bl.a. fællesdrev, personlige profiler og management GUI.
 • Clouding.
 • Fællesdrev (Internet service).
Database service
 • Kartoteker til lagerbeholdning, produktions-lister e.l.
 • Simple og avancerede SQL databaser.
 • MySQL med partitionering i cluster.
Backup service
 • Backup af fællesdrev, personlige profiler og databaser.
 • Avanceret backup af klienter (PC'er) og kundeservere.
Databeskyttelse
 • Krypteret data-lagring.
 • Krypteret transmission med bl.b.a. SHH-tunnel, VPN og MPLS.
 • SSL-certifikater - HTTPS, krypteret transmission til bl.a. webshops.
Server services
 • FTP/TFTP.
 • DNS og DHCP.
 • NTP.
 • SSH/Telnet.
 • Quota.
Server overvågning
 • Overvågning af kundeservere.
 • Alarmering via e-mail og SMS.
 • SLA måling (Service-level agreement).

Datasikkerhed


Hvordan tilbyder vi datasikkerhed?

Vi kan sikre dine data med personlig adgangskontrol, krypteret transmission og lagring fx. på din NAS og i vores hosting-center, der hver nat laver automatisk backup af dine data.
Dine data lagres på en redundant (dubleret) host i aflåste og overvågede lokaler.
Hvis uheldet skulle være ude, og du skulle opleve brand, tyveri eller HW fejl, vil vi i løbet af ganske få timer kunne genetablere dine data.

Vi tilbyder desuden en total sikkerhedsløsning, der bl.a. indeholder:
 • Virus- og spambeskyttelse.
 • Opsætning af firewall.
 • Løbende program-opdateringer.
 • Automatisk backup af servere og klienter (PC'er).
 • Kontrol og overvågning af servere.
 • Kryptering af data og krypteret data-transmission.

Beskyttelse af dine data


Har du ikke en IT-sagkyndig ansat i virksomheden eller den fornødne viden om IT og databeskyttelse, er det meget vigtigt at få sikret dine data det helt rigtige sted.
Hvis du vælger den forkerte udbyder, kan du risikere at dine data, din hjemmeside og dine e-mails forsvinder, hvis udbyderen lukker sin forretning. Når Net Service Partner fx. opbygger din hjemmeside og dine e-mail postkasser, vil du stå som ejer, og du vil altid kunne få udleveret en fuld backup på DVD, også hvis du skulle vælge at skifte IT-leverandør.
Vi behandler dine data fortroligt. Vi sikre, at kun du og Service Partner har adgang til dine data.

Optimering og udvikling

Optimering og udvikling

Brugen af IT kan have stor betydning for efektiviteten i din virksomhed.
Hvis du ikke har det rigtige værktøj eller bruger det forkert, kan du i mange tilfælde opleve unødvendig tidsforbrug eller fastlåsning i processer - forhold, som kan have stor økonomisk og/eller produktionsmæssig konsekvens

Optimering af IT-brug

Når Service Partner er på besøg hos dig, ser vi også se på, hvordan du bruger IT, og om du udnytter det optimalt.
Vi kan vejlede i valg af program til en given opgave og i brugen af de mest almindelige programmer. Er der behov for decideret undervisning af en eller flere medarbejdere, påtager vi os også den opgave.

Optimering af IT-løsninger

Service Partner kan hjælpe med optimering af din totale IT-løsning, så den passer til din virksomheds behov.
Det kan fx. være:
 • opgradering af hastigheden på dit netværk eller konfigurering af dine routere,
 • konfiguration af WIFI og firewalls,
 • installation og opgradering af PC'er,
 • hjælpe til det rigtige valg ved indkøb.
Desuden kan vi i de fleste tilfælde tilbyde at overtage driften af servere, som ikke oprindeligt er leveret af Net Service Partner.

Software-udvikling og -tilpasning

Ofte har vi set, at en mindre software-udvikling eller tilpasning kan lette hverdagen i betydelig grad.
Det kan være udvikling og opsætning af dokument- og internetskabeloner, tilpasning af programmer eller opsætning af en lille database.
Behovet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed - hvor der spares tid, spares der penge, så derfor er emnet ikke helt uinteressant.

IT-løsninger


IT-løsninger


Typisk har hver enkelt kunde sit helt eget behov, som ofte kan opfyldes ved sammensætning af en række basiskomponenter.
Service Partner kan tilbyde en række af disse basiskomponenter og hjælper gerne med at sammensætte disse til en IT-løsning, som dækker netop dit behov.
Nedenfor vises 3 sammensatte løsniner til mail, web og fællesdrev, som passer til en mindre til mellemstor virksomhed:

 Hosting LightStandardBusiness Enterprise
Etablering og hosting af hjemmeside m. bl.a. webmail √ √ √
Etablering og hosting af e-mail postkasser2 brugere;5 brugere;15 brugere;
IT-support, servicebesøg, rådgivning og undervisningKlippekort (6 timer)3 timer/mdr.7 timer/mdr.
Daglig backup af hjemmeside og e-mail √ √ √
Hotline hverdage kl. 7-18, samt lørdag/søndag kl. 9-15 √ √ √
Gratis årligt servicebesøg  √ √
Servicetilkald, senest næste hverdag  √ 
Servicetilkald, senest indenfor 3 timer   √
NAS med fællesdrev, personlige profiler og webadgang  √ √
Backup af fællesdrev og personlige profiler  √ √


Har du ikke behov for en samlet IT-løsning, men bare et enkelt element, kan vi også hjælpe. Fx. en webside til iværksætteren med udgangspunkt i 'Kom-godt-i-gang-pakken'

Konsulentydelser

Konsulentydelser

Foruden support og vejledning i forbindelse med IT kan Service Partner tilbyde følgende konsulentydelser:
 • LAN/WAN design og implementering.
 • Webdesign og implementering.
 • Hjælp til indkøb og installation af nyt - eller flytning af eksisterende udstyr.
 • IT-udvikling.
 • Design og implementering af datalagring og database-løsninger.
 • Dokumentationslagring og -journalisering.
 • Individuel coaching og holdundervisning - i vores eller egne lokaler.
 • Planlægning og udførelse af domicilflytninger.
 • IT-totalløsninger til efterskoler og selvejende institutioner.
 • Facilitering ved IT-strategimøder.
 • IT-projektledelse.
I forbindelse løsning af konkrete opgaver kan vi lave en kontrakt, men vil egentligt hellere give dig en god rabat på timeprisen, da vores erfaring viser, at det giver den bedste kvalitet og den største tilfredshed. 

Stabil IT-service

Stabil IT-service

Vores fokus er dit behov og din tryghed ved køb af IT-service og IT-support hos os. Vi bestræber os derfor på altid at give dig et professionelt svar.
I Service Partner har vi en del praktisk erfaring, der gør, at vi kan løse mange opgaver nemt og sikkert. Er der en opgave, vi ikke kan løse, har vi en række samarbejdspartnere, som vi kan spørge til råds.


Servicebesøg

Servicebesøg er i høj grad med til at afsløre fejl eller mangler og demed give mulighed for, at øge databeskyttelsen, reducere risikoen for nedbrud og derved sikre IT-driften.
Ved et servicebesøg vedligeholdes almindeligvis:
 • backup
 • sikkerhed
 • e-mail, virus- og spamfiltrering
 • dokumentation
 • server- og klient softwareopdateringer
 • special-tilpassede IT-moduler
 • diskplads
 • systemlog

Servicebesøg kan være et enkelt besøg eller en tilbagevendende begivenhed, som del af en serviceaftale.

Remote service/fjernstyring

Har du problemer på en enkelt PC, kan vi sikkert løse problemet fra vores Hotline.

 

Professionelle og pålidelige IT-konsulenter

Service Partner er en Microsoft-, Cisco SMB- samt IPMA certificeret virksomhed med fokus på små og mellemstore virksomheders anvendelse af IT.

Vores erfarne og professionelle IT-konsulenter og -partnere sikrer, at vores kunder får den service og kvalitet, de forventer. Vores konsulenter har en solid praktisk samt teoretisk IT-baggrund og en bred viden indenfor bl.a.:
 • UNIX.
 • Microsoft Windows OS.
 • Microsoft Office og Office 365.
 • Internet og Intranet.
 • Secure Storage (data lagring og backup).
 • NAS (Network attached Storage).
 • Database.
 • CMS (Content Management System).
 • CRM (Customer Relation Management).
 • Webdesign og implementering.
 • Mail løsninger.
 • Google Adwords og SEO (Search Engine Optimization).
 • Fysiske- og virtuelle servere.
 • Serverservices.
 • Open Source Løsninger.
 • Cisco baserede netværk.
 • Avancerede trådløse net.
 • Udvikling af skabeloner og programmer.

onsdag den 13. december 2017

Hjælp til opsætning af hjemmeside

Hjælp til opsætning af hjemmeside

 • Design og opsætning af hjemmeside
 • Finde en udbyder / webhotel som kan hoste din hjemmeside (Ca. 11 kr om måneden alt efter behov)
 • Køb af domain navn (Årsafgift ca 100 kr.)
 • Hjælp til vedligeholdelse af din hjemmeside 
 • Billedbehandling / Logo m.m.
 • Backup

Har du et ønske om af få din egen hjemmeside så tage kontakt til os, Vi tager en snak om dit behov og finder en   pris som er til at leve med, det kan variere meget efter hvor komplex din side skal være, men typisk koster en simpel hjemmeside fra ca. 4.800 kr. og op efter.

(Du skal som regel i den forbindelse være behjælpelig med tekst og eventuelt billeder til projektet)

Har du brug for videoovervågning af dit hjem


Har du brug for videoovervågning af dit hjem m.m.

 • Opsætning af kamera (lige fra 1 kamera til større løsninger)
 • Opsætning at notifikationer til din e-mail adresse med billeder
 • Opsætning af overvågnings APP på din mobil / tablet
 • Se live billeder fra alle dine kameraer på mobil/tablet når du er væk hjemmefra
 • Motion Detection som muliggør optagelse kun i bestemte områder

Hvis du ønsker at overvåge dit hjem så kontakt os

Vi finder sammen en løsning på overvågningen lige fra de billige kameraer fra fek.s Harald Nyborg, til større og dyrere løsninger, du bestemmer, vi finder ud af det sammen.

Backup - Automatisk sikkerhedskopiering


Backup - Automatisk sikkerhedskopiering.

 • Opsætning af backup løsning til f.eks. usb-hardisk
 • Google drev (Gratis 15Gb plads)
 • Microsoft onedrive (Gratis 5Gb plads)
 • Dropbox (Gratis 2Gb plads)
Det er rigtig ærgerligt ikke at have backup af sine data - billeder hvis hardisken står helt af.

Tage kontakt til os og lade os sammen se på hvordan der kan laves en nem og næsten automatisk backup.

Data Recovery - Tabt data - Ødelagt harddisk

Data Recovery - Tabt data - Ødelagt harddisk.

 • Mange gange kan man genskabe slettet data igen.
 • Er hardisken helt død, hjælpes med opsætning af ny hardisk og software igen.

Tage kontakt til os og lade os sammen se på hvordan vi kan få dine data tilbage.

Udskiftning af harddisk - Kloning - Installation af styresystem


Udskiftning af harddisk - Kloning - Installation af styresystem

 • Kloning fra langsom harddisk til ny og hurtigere SSD hardisk.
 • Mangler du plads på din harddisk kan man klone den fra en mindre til en større harddisk.
 • Måske den bare er fyldt op med programmer og temp data der kan slettes så der bliver mere plads igen.
 • Hjælp til en hurtigere harddisk (defragmentering af harddisk) 
Når data på harddisken er fragmenteret, dvs. opsplittet, skal harddisken arbejde mere end ellers, og det kan være med til at gøre computeren langsommere.

Virusfjernelse, malware, spyware, trojanske heste m.m.

Virusfjernelse, malware, spyware, trojanske heste m.m.

 • Er din PC langsom
 • Oplever uønskede reklamer 
 • Henvises til mistænksomme sider
 • Oplever du underlig pop up eller andet som den ikke plejer at gøre
 • Få installeret antivirus program (Gratis program eller betalings program) vi finder sammen en løsning der passer dig.
Så kan det være virus, malware eller du er blevet hacked. Kontakt microdat.dk for en gennemgang - rensning af dit udstyr.

Vi kan da lidt af hvert

WEBDESIGN Vores mål er at hjælpe vores kunder med at skabe en stil og et design, der matcher den grafiske opsætning, skaber overensstemme...